img

5 моста, построени през древността, които все още се използват

/
/
/
841 Views

2. Tarr Steps

Tarr Steps е мост, изработен изцяло от скали, които са поставени една върху друга. Предвид конструкцията му е трудно да се каже кога е построен, макар че предположенията са насочени към 3000 г. пр. хр. Най-ранното документирано описание на моста е било в Тудор времената, което означава, че датира най-малко от 1500-те.

За Tarr Steps има местна легенда, която гласи, че е построена от самия дявол, който се заклел да убие всеки, който се е осмелил да го пресече. Когато селяните изпратили котка, за да проверят  теорията, котката се изпарила. После изпратили един викарий (който вероятно се тревожел да не го сполети същата съдба като котката), за да се срещне с дявола в средата на моста. След като той и Дяволът имали спор, Дяволът сключил сделка с него.

За съжаление, Tarr Steps е леко изключение от тенденцията на мостове, които са останали най-вече непокътнати през вековете. Всички камъни са номерирани, така че да могат да бъдат възстановени и поставени обратно на мястото им, за да се запазят непокътнати автентичността. Макар да е бил обратно подреждан няколко пъти, все още технически моста не е променян.

It is main inner container footer text
error: Копирането на съдържание от сайта е забранено!