img

С тези документи се доказва стаж за пенсия от неработещи майки

/
/
/
38 Views

Какви са нужните документи, с които се доказва трудов или осигурителен стаж на неработещите майки или осиновителки, обясняват от НОИ.

Трудовият стаж, който се зачита до 31 декември 1999 г. по описаните до този момент нормативни актове, се установява от органа, който признава права, произтичащи от трудов стаж. В случая този орган са териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Съгласно разпоредбата на Инструкция №0-4 от 1970 г., трудовият стаж, придобит на основание текстовете на ПМС №61/1967 г., се установява с удостоверение, издадено от Народния съвет по местожителство на майката (осиновителката). Удостоверението се издава след справка по актовете за гражданско състояние по утвърден с посочената инструкция образец.

Когато удостоверението се издава на осиновителка, се изисква и служебна бележка от родилния дом, дом „Майка и дете“ или друго здравно заведение, от която да е видно на коя дата е предадено детето за осиновяване, както и решението на съда за допускане на осиновяването, пише pariteni.bg.

В случаите, при които детето е взето за осиновяване от дома на рождената му майка или е взето за осиновяване подхвърлено дете, се представя и писмена декларация от осиновителката, в която същата следва да посочи на коя дата е взела детето за осиновяване.

Удостоверение обр. НМ-1 се е издавало след изтичане на срока, който трябвало да се зачете за трудов стаж.

По изключение удостоверението се е издавало и преди изтичане на този срок, но по него се зачита за трудов стаж само времето до издаването му. Ето защо, при  предоставяне на такова удостоверение от неработещи жени майки или осиновителки, същото следва да се приеме от органа, който зачита трудов стаж по този ред, тъй като то е удостоверителен документ по силата на посочената разпоредба.

Съгласно измененията в Инструкция №0-4 от 1970 г., за да бъде признат съответният размер трудов стаж, заинтересованите лица следва да представят необходимите документи, които го удостоверяват. Такива документи са: удостоверение за раждане на детето, решението на съда за осиновяване, писмената декларация на осиновителката за датата, на която е взела детето за осиновяване, и другите документи относно времето, което се признава за трудов стаж, и относно поредността на детето.

 

Трудовият стаж се установява след изтичането на срока, който се признава за трудов стаж, като по изключение може да се установи преди това, но само за изтеклото време.

Този трудов стаж не се вписва в трудовата книжка. За да бъде призната съответната продължителност на осигурителния стаж при пенсиониране, за гледане на дете, родено след 31 декември 1999 г. от неработеща майка, е необходимо да бъде представено удостоверение за раждане на детето, декларация, че то не е дадено за осиновяване или настанено в специализирана институция за деца.

Може да бъде представено и удостоверение за родените от майката деца от главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Материалът С тези документи се доказва стаж за пенсия от неработещи майки е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text