img

Чудо! 300 лева за учениците, ако подадат заявления за помощта

/
/
/
44 Views

 

 

До 15 октомври се подават заявленията за отпускане на еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в първи и осми клас, и за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас.

Средствата се изплащат на два пъти – 50 на сто от размера се предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище, посочват от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Заявленията се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Еднократната помощ за учебната 2024/2025 г. се предоставя независимо от доходите на семействата

Ако родителите на първокласници и осмокласници желаят да получат помощта преди началото на учебната година, е необходимо да приложат удостоверение от училището, че детето им е записано в съответния клас.

От агенцията уточняват, че това е така, тъй като в тези етапи на обучение има задължително записване. По служебен път Агенцията получава от Министерството на образованието данните за реално записаните ученици в съответния клас на обучение най-рано на 5 октомври, т.е. след началото на учебната година, предава БТА.

При подаване на заявлението за отпускане на еднократна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас не е необходимо да се представя такова удостоверение.

„Това е продиктувано от обстоятелството, че в общия случай учениците, успешно завършили първи, втори и трети клас, продължават автоматично обучението си в по-горен клас, без да е необходимо изрично да преминават процедура по записване в училище след завършването на предходния“, коментират от Агенцията за социално подпомагане.

Подаването на заявление става лично чрез представяне на лична карта. Може да се изпрати и чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, както и по електронен път с квалифициран електронен подпис. Друга възможност е по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Помощта се предоставя и на настойник/попечител, който отглежда детето, както и на семействата на близки или роднини и на приемните семейства за настанените при тях деца.

От АСП подчертават, че еднократната помощ за ученици се възстановява, когато детето не постъпи или не бъде записано в училище – освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас; ако в рамките на един месец от учебната година има отсъствия от пет учебни часа, за които няма уважителни причини.

Материалът Чудо! 300 лева за учениците, ако подадат заявления за помощта е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text