img

Какво готвят с пенсиите? Пълна промяна на парите по стаж и възраст от 2024 година

/
/
/
115 Views

Започваме цялостен процес на анализ на всички изкривявания на пенсионната система на България, каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова в предаването „Защо, г-н министър?“ по bTV.

 

Тя добави, че анализът ще се прави с експертна помощ от ЕК.

По думите ѝ анализът ще бъде готов до средата на 2024 г. и въз основа на него „ще начертаем нови мерки за една адекватна пенсионна система, която ще дава възможност на пенсионерите да живеят достойно“.

 

 

 

Тя е навлезе обаче в подробности какво точно се има предвид.

Не е изключено да става въпрос за вдигане на данъците.

Какво е положението в момента.

 

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява хората не по-късно от 6 месеца преди да навършат възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО за условията, при които могат да се пенсионират през следващата календарна година, посочват експертите от НОИ, предаде Пловдив 24.

 

Така например през месец юни 2022 г. НОИ изпрати уведомителни писма до всички лица, които през 2023 г. навършват възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО. Не подлежат на уведомяване по този ред лицата с вече отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

Писмата се изпращат с обикновена пощенска услуга на постоянния адрес на осигурените лица.

 

Писмата имат информативен характер и това, че не сте го получили, не оказва негативно влияние върху пенсионните Ви права. В тях се посочва, че за да придобие право на пенсия, лицето трябва едновременно да е изпълнило две условия – да е навършило съответната възраст и да е придобило необходимия осигурителен стаж.

Изискуемата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО през 2023 г. е:

– навършени 62 години за жените, т.е. родените в периода 01.03.1961 г. – 31.12.1961 г.;

– навършени 64 години и 6 месеца за мъжете, т.е. родените в периода 01.08.1958 г. – 31.05.1959 г.

 

За 2023 г. изискуемият общ осигурителен стаж е, както следва:

– за жените – 36 години и 4 месеца;

– за мъжете – 39 години и 4 месеца.

Уведомителните писма са изготвени по еднотипни образци и са еднакви за всички мъже, съответно – жени, навършващи възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО през 2023 г.

 

В тях само датата на навършване на съответната възраст от конкретното лице е индивидуална. Целта на писмата е да стимулират всяко лице своевременно да предприеме действия за набавяне и оформяне на необходимите документи, удостоверяващи неговия осигурителен стаж и осигурителен доход.

Ако искате да се запознаете подробно със съдържанието на образците на писмата, поотделно за жени и мъже, може да ги намерите в рубрика „Физически лица“/“Пенсии

 

Шалапатова добави, че една от основните задачи на екипа й е изкореняването на детската бедност, защото „бедността се предава през поколенията“.

Тя посочи, че до края на годината ще бъде разработен конкретен план за действие за ранно детско развитие, както и стартиране на подкрепящи услуги още от ранна детска възраст, за да може да се изкорени бедността. „Близо 26% от българските деца живеят в риск от бедност и социално изключване“, допълни тя.

 

За увеличението на минималната работна заплата от правителството, която от 1 януари ще бъде 933 лв., министърът каза, че минималната работна заплата е изключително важно да е адекватна – „не можем да продължаваме в България да имаме бедни работещи“.

 

На въпрос за протестите на миньори и енергетици, работещи във въглищните централи, и страхът, че са обречени на безработица регионите Перник, Стара Загора и Кюстендил, министър Шалапатова каза, че няма основания за страх.

 

„Целият екип на министерството разработи цялостна програма за всички тези 25 хиляди хора, които ще бъдат повлияни. Стартираме до края на годината със средства от програмата за развитие на човешките ресурси пълен демографски и социо-икономически анализ на ситуацията на тези 25 хиляди души.

Стартираме със синдикалните организации картографиране на уменията на всички тези хора, така че всички нови инвеститори, които отсега вече заявяват интерес за инвестиции в тези региони, да видят насреща какъв компетентностен микс ние притежаваме в лицето на тези хора, да могат да им предлагат алтернативна форма на заетост“, каза Шалапатова.

 

Тя добави, че ако тези хора искат да придобият нови умения, ще бъдат покрити разходите им. „Ще има индивидуален кариерен план за всеки един от тези 25 хиляди души, както и план за подкрепа на домакинствата на тези хора“, посочи министърът.

Материалът Какво готвят с пенсиите? Пълна промяна на парите по стаж и възраст от 2024 година е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text