img

Парите идват: 547 лева накуп за хиляди българи, Асен Василев нареди

/
/
/
165 Views

Хиляди българи чакат от Асен Василев парите си.

Голяма част днес трябва да получават средства.

С приемането на бюджет 2023 стана ясно, че се увеличава помощта за енергийно бедните, както и обхваща много повече хора.

Голям интерес предизвика добавката от 148,35 лв за семействата с деца. Някои ще получат накуп 547 лева.

 

 

Вижте по-надолу условията и дали отговоряте на тях.

Хората непрекъснато се питат кога тя ще постъпи по сметките им.

Такава помощ ще получат над 320 000 семейства.

Те не трябва да предоставят никакъв документ, за да получат енергийната добавка.

 

Тя е с цел оказване на подкрепа за посрещане на повишените разходи за потребление на енергия на уязвимите домакинства.

Изплащането на помощта започва на 20 септември и всички, които попадат в тази група ще си я получат заедно с детските добавки.

Проектът “Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE” ще продължи до 30 ноември, обясни зам.-изпълнителният директор на Социално подпомагане Таня Михайлова.

Тя каза, че хората, които ще получат добавката, са семейства с доходи до определен средномесечен размер. Също така да не получават месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.

Освен тази сума, която се дава като компенсация за високата цена на тока, енергийното подпомагане си остава както досега.

Лица или семейства, които отговарят на критериите за отпускането й ще получат вече по-висока сума – 546,95 лв за целия отоплителен сезон, не месечно.

Право на тази целева помощ за отопление имат хората и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявление-декларацията е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, наличието/липсата на съжителство, възраст на децата и тяхната учебна заетост и други важни обстоятелства, характеризиращи степента на уязвимост (бременни жени, родители, отглеждащи сами децата си).

Отпадна единствено правилото основното жилище да е до 50 кв.м.

За тази помощ могат да кандидатстват и самотни хора с по-голямо жилище.

Но то не трябва да е отдавано под наем на други лица.

Материалът Парите идват: 547 лева накуп за хиляди българи, Асен Василев нареди е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text