img

Българинът се замисли за пенсията, масово прехвърля пари…

/
/
/
173 Views

Близо 802 милиона лева са прехвърлените средства между частните пенсионни фондове за първото полугодие на годината, сочат данните на Комисията за финансов надзор. 

Осигурените лица, които са се възползвали от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди от един фонд в друг за този период, са общо 187 000 души, пише Pariteni.bg.

Само за второто тримесечие на 2023 година близо 90 000 осигурени са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

 

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. се наблюдава намаление с 8200 души. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е за над 390 милиона лева. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2023 г., е 4382,22 лв.

През отчетния период най-много са хората, променили участието си в универсалните пенсионни фондове – 82 000, а променилите участието си в професионалните фондове са 5900.

По закон всеки, който желае, може да прехвърли индивидуалната си партида от един пенсионен фонд за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в друг.

За целта се подава заявление до пенсионноосигурителното дружество, в което осигуреният желае да премине. Осигурените в четирите вида пенсионни фондове вече са почти 5 милиона души.

5% от общата осигурителна вноска за пенсия на родените след 31 декември 1959 година постъпва в задължителните универсални пенсионни фондове, които са и най-масовите. Нетните активи на всички видове фондове към края на юни надхвърлиха 21 милиарда лева.

Материалът Българинът се замисли за пенсията, масово прехвърля пари… е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text