img

Важни данни за българските пенсионери, които са направили своя стаж за пенсия в чужбина

/
/
/
116 Views

През последните години наблюдаваме интереснa тендenciq в разпределението на българските пенсионери: все повече са тези, които са работили в чужбина и след това са се върнали в България или продължават да живеят зад граница. Според статистически данни от Pariteni.bg, през 2018 г. българските пенсионери с натрупан стаж в други държави са били около 42 000, а през миналата година техният брой е скочил до над 60 300.

География на натрупания стаж

Почти 10 000 от тези пенсионери имат стаж в Германия, следвани от 8 800 с натрупан опит в Испания и Гърция. Интересни са и данните за тези, които са работили в по-екзотични за българите държави като Корея и Люксембург.

Къде живеят българските пенсионери?

От общия брой, 14 841 пенсионери продължават да живеят в чужбина и там получават своите пенсии. Останалите 45 534 са се върнали в България и тук получават пенсиите си.

Разпределението на пенсионерите е различно в зависимост от държавата, в която са натрупали своя стаж. Например, от тези, които са работили в Испания, почти 6 000 са се върнали в България, докато 2 851 са останали зад граница.

Чужди пенсии, изплащани в България

С посредничеството на Националния осигурителен институт (НОИ) в България се изплащат 6 629 чужди пенсии. Най-голям е броят на руските пенсии – 5 469, следвани от украинските – 1 026 и молдовските – 134.

Намаляващи пенсии?

За последните пет години се забелязва намаление на броя на пенсиите, изплащани на българи в Турция – от близо 20 000 през 2018 г. до 16 905 през миналата година. Тези пенсии се изплащат на лица, преселили се в Турция след 1 май 1989 г., и които са придобили право на пенсия съгласно българското законодателство.

Всичко това е интересен индикатор не само за мобилността на трудовия ресурс, но и за социалната интеграция и връзките между България и други държави.

Материалът Важни данни за българските пенсионери, които са направили своя стаж за пенсия в чужбина е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text