img

Решение на Брюксел пълни България с автотрошките на ЕС, ето защо

/
/
/
234 Views

България ще се превърне в гробница за стари коли. Причината за това е подготвяна забрана за износ към страни извън ЕС на превозни средства, които не са годни за движение, пише Труд бг.

Така собствениците на стари, повредени или ударени автомобили ще могат или да ги предадат за рециклиране или да ги продадат в страна от ЕС, където има търсене на такива коли.

В България и сега автомобилите са най-стари спрямо другите държави от ЕС, а с подготвяната промяна предлагането на стари и ударени коли ще бъде по-голямо.

Европейската комисия подготвя нова директива, чиято цел е да насърчи рециклирането на старите и повредени автомобили.

Така Европа ще бъде по-независима от вноса на редки суровини и ще бъде намалено въздействието на автомобилната промишленост върху климата.

В момента много от повредените коли се изнасят за страни извън ЕС, което води до замърсяване, а освен това повредените коли са опасни за живота на хората, които ги ползват, гласят мотивите към новата директива.

Подготвяните от Европейската комисия правила предвиждат при износа на употребявани превозни средства да бъде въведен митнически контрол. И да бъде забранен износът на автомобили, които не са годни за движение.

За страни извън ЕС ще бъде възможен само износът на превозни средства, които не са излезли от употреба и се считат за изправни в държавата членка, в която са били последно регистрирани.

За да бъдат проследявани всички автомобили при износ пред митническите органи ще бъдат представяни идентификационния номер на употребяваното превозно средство (VIN) и идентификацията на държавата-членка, в която то е било последно регистрирано, предвижда проектът на нова директива.

Когато митничарят има основателни причини да смята, че употребявано превозно средство, предназначено за износ, може да не отговаря на изискванията, ще спира освобождаването за износ на автомобила.

След това ще трябва незабавно да уведоми компетентните органи на съответната страна-членка, за да бъде окончателно решено дали превозното средство може да бъде освободено за износ.

В директивата има конкретни показатели, по които митничарите да определят дали един автомобил е годен за употреба. Няма да бъде допускан износът на коли, които са технически непоправими.

Това означава да имат дефекти, които са необратими и не може да бъдат ремонтирани, като стареене на метала, многократни счупвания на грундове или прекомерна корозия.

Няма да може да бъдат изнасяни и коли, чийто ремонт изисква подмяна на двигателя, скоростната кутия, корпуса или шасито, което води до загуба на оригиналната идентичност на превозното средство.

Няма да може да бъдат изнасяни и автомобили, които са икономически непоправими, тоест ако пазарната им стойност е по-малка от цената на ремонта, необходим за възстановяването им до техническо състояние, достатъчно за получаване на сертификат за техническа изправност в държавата членка, в която превозното средство е било регистрирано.

В проекта на директива е посочено, че едно превозно средство може да се счита за технически непоправимо, когато е било потопено във вода до ниво под арматурното табло, което е повредило двигателя или електрическата система; вратите му не са прикрепени към него;

неговите експлоатационни течности (гориво, спирачна течност, течност против замръзване, киселина на акумулатора, охлаждаща течност) са изпуснати, което представлява риск от замърсяване на водата; или неговите спирачки и компоненти на кормилното управление са прекомерно износени.

Има проблем с изчезналите превозни средства

Всяка година за боклука са 6 млн. автомобила

Въвеждат проследяване

Голяма част от повредените автомобили не се рециклират, а се изнасят и просто изчезват.

Всяка година над 6 млн. превозни средства достигат края на живота си и се третират като отпадък в Европа, пише в мотивите към новата директива. Голяма част от тези коли не се рециклират, а се изнасят и изчезват, което създава замърсяване и струва пари, посочват от Европейската комисия.

За да спре изчезването на превозни средства, предлагат въвеждане на цифрово проследяване на излезли от употреба автомобили.

Още при проектиране на нови автомобили, те ще бъдат така конструирани, че да бъде улеснено рециклирането им. Това означава частите лесно да може да бъдат разглобявани и заменяни с други.

Производителите ще трябва да предоставят безплатни инструкции на компаниите за рециклиране как най-ефективно да бъдат разглобявани автомобилите и да бъдат извличани ценните материали. Това ще бъде от полза за автомобилните производители, защото ще бъде повишено качеството на рециклираните материали, които ще използват при производството на нови автомобили.

Създават над 22 хил. работни места

По-нисък ДДС за стари резервни части

Новите минимално ще поскъпнат

Ще бъдат създадени нови работни места във фирми за рециклиране на автомобили.

Старите части за автомобили ще бъдат по-евтини и ставката на ДДС за тях може да бъде намалена, пише в мотивите към новата директива на ЕС. Забраната за износ на автомобили, които не са годни за употреба, ще доведе до наличието на повече резервни части в страните от ЕС.

Това ще увеличи предлагането им и ще намали цените им.

Страните от ЕС ще трябва да предприемат стимули за насърчаване на повторната употреба на части за автомобили. Тези стимули може да включват изискване към фирмите за поддръжка и ремонт да предлагат на клиентите да ремонтират превозно средство с употребявани, преработени или обновени резервни части,

наред към предложението за ремонт с нови части. Страните от ЕС ще могат да въведат и икономически стимули за използването на стари резервни части, като намалена ставка на ДДС за използвани, преработени или обновени резервни части.

Прилагането на директивата ще струва 66 евро на превозно средство. Прогнозите са за минимално покачване на цените на новите коли. Когато човек продаде старата си кола, за нея ще получи малко по-ниска цена, заради забраната за износ на негодни за употреба превозни средства.

Прилагането на директивата ще създаде 22 100 работни места, от които 14 200 в малки и средни фирми, предимно разглобяващи и рециклиращи автомобили.

Материалът Решение на Брюксел пълни България с автотрошките на ЕС, ето защо е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text