img

Голяма промяна за битовите потребители на ток! Скоро всеки един от нас ще може да произвежда и да продава ток на другите!

/
/
/
95 Views

Българските граждани ще могат да се обединяват с други хора, за да произвеждат и да продават ток.

Това предвиждат промени в закона, който отговаря за енергетиката. Те вече са качени за обсъждане. Например обитаващите един блок ще могат да сложат панели на покрива.

Друг вариант е обединение на съселяни, които са купят заедно инсталация, да ползват тока от нея и да продават излишъка

Предвижда се пълна свобода за участие на крайните потребителите в енергийната общност.

 

 

Всяка такава общност ще може да се формира като кооперация, търговско дружество, сдружение с нестопанска цел. Ще се впишат необходимите членове и алинеи в Закона за етажната собственост, както и в Закона за задължения и договори.

Те ще могат да произвежда ток за собствени нужди, да го продават, да го съхраняват при равни условия с всички останали участници на пазара

Освен това, битовите потребители ще бъдат приравнени към понятието активен клиент. Всеки ще може да продава произведения от него ток от възобновяеми енергийни източници – включително директно на други битови потребители.

Така както ползват ток крайните потребители сега, нищо няма да се промени със задължителен характер до януари 2026

Тогава ще се случи пълната либерализация на този пазар и всички възможности и отговорности ще станат налични. Преходът започва с премахването на НЕК като доставчик на ток за регулирани потребители, който има собствен енергиен микс.

Материалът Голяма промяна за битовите потребители на ток! Скоро всеки един от нас ще може да произвежда и да продава ток на другите! е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text