img

Голяма новина за всички, на които предстои да си извадят удостоврение за наследници

/
/
/
238 Views

Документите, които се издават за удостоверяване на наследници, вече няма да се изискват от службите за картография, геодезия и кадастър. Гражданите ще бъдат освободени от това задължение, тъй като тези институции, заедно с агенцията по горите и НОИ, ще изискват удостоверенията по електронен път.

Това разбираме от министерството, което се занимава с дигитализацията

Необходимата информация ще се събира посредством достъп до нова услуга за вътрешна употреба, която ще функционира под шапката на Системата за сигурно връчване на електронни документи.

Цялата процедура отговаря на изискванията на законодателството и е с цел да се намали тежестта от работа с администрацията за бизнеса и гражданите. В края на месец май беше приет на първо четене законопроект на МС, който предлага промени в тази посока на Закона за ел. управление.

С промените бяха въведени необходимите процедури и правила за водене на регистрите в дигитален формат.

Има и изменения, които имат за цел да направят по-лесно за бизнеса и гражданите да използват административни услуги по електронен път. Административните органи вече имат задължение да предоставят услугите с по-ниска такса, когато са заявени електронно, в сравнение с таксите при заявяване и предоставяне в присъствена форма.

Материалът Голяма новина за всички, на които предстои да си извадят удостоврение за наследници е публикуван за пръв път на Единна България.

It is main inner container footer text