img

Тест: 10 думи, които трябва да знае всеки образован човек

/
/
/
2533 Views

С този кратък тест ви предлагаме да проверите доколко сте наясно със значението на няколко чужди и рядко употребявани думи.

Не се тревожете за нивото на езиковата си култура, ако не познавате някои от тях – тъкмо ще попълните богатия си речников запас.

Само, бъдете честни пред себе си и посочвайте от първи опит отговора, който смятате, че е верен.

1. РЕТРОГРАД
a) направление в архитектурата
б) противник на прогреса
в) стар град

2. АВТЕНТИЧЕН
а) съвременен
б) истински
в) свещен

3. АСИМИЛАЦИЯ
а) уеднаквяване, процес на поглъщане
б) процес на преразпределение
в) икономическо явление, характеризиращо се със застой в производството

4. ПЛЕОНАЗЪМ
а) вид идеология
б) личният речников запас
в) речева конструкция, в която излишно се повтарят близки или еднакви по значение думи.

5. МИЗАНТРОП
а) музикален инструмент
б) човек, който изпитва ненавист към хората
в) дърдорко

6. ЛАТЕНТНОСТ
а) описание на скрито, застояло, неподвижно
б) постъпка, която води до щети или загуби
в) процес на саморазвитие

7. ШОВИНИЗЪМ
а) направление в психологията
б) краен национализъм
в) нещо тайно, скрито за очите на другите

8. ПАТЕТИЧЕН
а) самобитен
б) възторжен, прочувствен
в) груб

9. ЕВФЕМИЗЪМ
а) устойчиво словосъчетание
б) ораторски талант
в) дума или израз, заменящи други с по-директно звучене

10. ОНТОЛОГИЯ
а) сборник от художествени произведения на различни автори
б) философски раздел, учение за битието
а) жизнеописание

 

ПРАВИЛНИТЕ ОТГОВОРИ

1/б;
2/б;
3/а;
4/в;
5/б;
6/а;
7/б;
8/б;
9/в;
10/б

Източник: highviewart

It is main inner container footer text
error: Копирането на съдържание от сайта е забранено!