img

Ако върху дланите ви има буквата „М“…

/
/
/
1547 Views

Милиони хора по света вярват в хиромантията – учение за това, че линиите на вашите длани могат да разкажат за съдбата ви и вашия характер. Вече е открито, че хората, върху чиито длани се вижда буквата М, са специални. Истински уникати.

Ако линиите на вашата длан образуват форма, подобие на буквата “М”, значи сте надарен човек. Вашата интуиция е по-силна в сравнение с тази на повечето хора, а още с раждането ви у вас е заложен особен предприемачески дух! Тези хора почти никога не лъжат, говорят честно и открито и винаги усещат, когато някой ги лъже. Тяхната интуиция е много силно развита и рядко ги подвежда.

Това се отнася най-вече за жените. При тях посочените качества са много силно развити. Шестото им чувство е по-добре развито от това на мъжете. Т.нар. хора “М” са властни, умеят бързо и без колебание да взимат важни решения и затова обикновено използват възможностите, които се появяват в живота им, а не ги игнорират.

Оказва се, че този знак върху дланта е характерен признак на много пророци и велики лидери от историята.

It is main inner container footer text