5 числа с много интересна история

0
633

1. 100

Думата, която използваме за числото по-горе, е „сто“. Въпреки това, преди столетия, терминът „сто“ означавал две различни числа. Първият е 100, които остават днес „сто“, а другият 120.