5 числа с много интересна история

0
633

3. 5040

5,040 може да изглежда като просто още едно произволно число за нас, но не и за древния гръцки философ Платон, който го счита за перфектното число. 5,040 принадлежи към рядка група от цирфи,която се дели на много числа. 5,040 се дели на 60 числа.

Платон популяризирал 5 040 души като перфектен брой и предложил идеалният град да не разполага с повече от 5 040 граждани. Това, помислил си той, ще позволи лесно управление и разделяне на гражданите на различни демографски единици, както се изисква. За да поддържа този перфектен брой, Платон предложил новите градове да бъдат разделени на 5 040 парцела и да бъдат разпределени между 5 040 граждани. Жените, децата и робите не се смятат за граждани в древна Гърция, така че населението на града би било повече от 5 040.

За да се предотврати разделянето на парцел, всеки път, когато един гражданин умре, Платон предположил, че мястото на парцела трябва да бъде дадено на един предварително определен син на покойния гражданин. Другите синове трябвало да бъдат давани на граждани, които нямали синове, а дъщерите щяха да се оженят. Платон също така предложил правителството да обезсърчи гражданите да имат твърде много деца, но когато това се случи, такива деца трябва да бъдат изпратени в друг град.